Mindfulness

Mindfulness is de laatste jaren een veelgehoord begrip. In mijn optiek gaat het om een open levenshouding, waarbij je er (meestal) met je aandacht bij bent. Dat maakt dat je (eerder) weet wat je nodig hebt om goed en blij te kunnen functioneren. Het geeft jou regie over je eigen leven en de keuzes die je maakt op basis van wat jij kan op het moment.

Vriendelijkheid is een belangrijk element. Dat houdt in dat je goed voor jezelf bent en daardoor automatisch voor anderen. Door mindfulness te beoefenen leer je flexibeler met situaties om te gaan die ons (toch wel) overkomen. En daarbij weten wanneer je wel en niet invloed hebt en je hierop afstemmen. Het gaat dus niet alleen om rust, maar vooral om bewustwording.

Er bestaat een mooi veelomvattend woord; veerkracht. Mindfulness beoefenen vergroot je veerkracht.

Over Lynn

Lynn Singer (Med) heeft jarenlange ervaring als trainer, coach en docent binnen verschillende vormen van onderwijs en (jeugd)zorg.  Ze heeft zich gespecialiseerd in mindfulness toepassing in het dagelijks leven. Haar manier van trainen kenmerkt zich door aandacht, rust en positiviteit. Voor haar workshops en training maakt ze gebruik van wetenschappelijk onderbouwde breinprincipes om te motiveren en het geleerde duurzaam te integreren.

Als onderdeel van haar Master of Education deed zij onderzoek naar de werkzame elementen van mindfulness binnen het onderwijs.

De trainingen en workshops van Lynn worden gewaardeerd om de prettige manier van samenwerken en het helder overbrengen van informatie. Gemiddeld evalueren deelnemers de training als zeer goed, waarbij de toepasbaarheid wordt geprezen.

Aanbod

Praktische cursus Mindfulness

  • Doelgroep: leerkrachten en (jeugd)zorgwerkers in een groep van maximaal 10 deelnemers
  • Duur: 8 weken lang bijeenkomsten van anderhalf uur.

Deze cursus is door Lynn ontwikkeld op basis van theorie en praktijkervaring. De deelnemer ontwikkelt houding, vaardigheden en kennis om mindfulness in te voegen in het dagelijks (werkende) leven. Aan het einde van de cursus is de deelnemer in staat om eenvoudige oefeningen toe te passen in de klas of de begeleiding van kinderen. Met als resultaat het ervaren van rustmomenten in de klas of begeleiding. Deze zijn helpend zijn bij het positief functioneren van jezelf en de kinderen.

Het  uitgangspunt is “Be the change you wish to see in the world (Ghandi).

Aandacht werkt

Deze acht weekse aandachtstraining (of mindfulnesstraining) ‘Aandacht werkt!’ is bedoeld voor kinderen en jongeren van ongeveer 4 t/m 19 jaar. Tijdens de training van gemiddeld drie kwartier per week leren kinderen om vanuit een vriendelijke, opmerkzame houding hun aandacht te stabiliseren, te richten en verplaatsen. Ze raken vertrouwd met hun binnenwereld, zonder meteen te hoeven oordelen over wat zij (of anderen) denken, voelen of ervaren. Ze leren omgaan met rust en onrust op momenten dat die er zijn. ‘Lastige gedachten en gevoelens’ te erkennen en niet weg te stoppen, of erdoor meegesleept te worden, maar er simpelweg vriendelijke aandacht aan te geven. En bovenal: ze leren aardig te zijn voor zichzelf en andere.

Niet alleen vanuit eigen ervaring, maar ook uit verschillende onderzoeken blijkt hoe mindfulness past bij de uitdagingen van de 21e eeuw.

De training kan aangeboden worden aan groepen binnen het onderwijs of de  jeugdzorg.

Lynn is gecertificeerd  kinder-en jongeren trainer aan de Academie voor Mindful Teaching van Eline Snel.  Voor meer informatie over de training:

Workshops

Lynn verzorgt met veel enthousiasme workshops voor studiedagen en inspiratie momenten. Deze zijn gericht op  toepasbaarheid in het dagelijks (werkende) leven. Neem contact op voor een workshop op maat.

Coaching

Lynn werkt vraaggericht.  In het traject zal de focus liggen op het vergroten van eigen kracht door middel van het inzetten van interventies uit de psychologie van de levenskunst, waar mindfulness onderdeel van uitmaakt (Westerhof & Bohlmeier, 2010).

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.